Klientoplysninger

KLEIST Legal ejes og drives af advokat Nicolaj Kleist. Nicolaj Kleist er beskikket som advokat af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Nicolaj Kleist er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af KLEIST Legal, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Alle advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

KLEIST Legal Advokatfirma
CVR-nr. 41157763
Ehlersvej 11
2900 Hellerup

E-mail info@kleistlegal.dk
Tlf. +45 30 18 87 97